مجموعه ویدیو های آموزش اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو را می توان به «چارت تعادلی» و یا «نمودار ابری» معنا کرد. در تحلیل تکنیکال از این اندیکاتور مانند نمودارهای شمعی-ژاپنی برای بررسی وضعیت بازار استفاده می شود، گرچه یک اندیکاتور است اما در واقع می توان گفت نوع پیشرفته ای از نمودار است که بازار را در ابعاد مخلتف نمایش می دهد.


قسمت اول : مقدمه و معرفی ایچیموکو


قسمت دوم : آموزش اندیکاتور ایچیموکو


قسمت سوم : آموزش اندیکاتور ایچیموکو


قسمت چهارم : آموزش اندیکاتور ایچیموکو


قسمت پنجم: آموزش اندیکاتور ایچیموکو


قسمت ششم : آموزش اندیکاتور ایچیموکو


قسمت هفتم : آموزش اندیکاتور ایچیموکو


قسمت هشتم : آموزش اندیکاتور ایچیموکو


قسمت نهم : آموزش اندیکاتور ایچیموکو


قسمت دهم : آموزش اندیکاتور ایچیموکو


قسمت یازدهم : آموزش اندیکاتور ایچیموکو


قسمت دوازدهم : آموزش اندیکاتور ایچیموکو


قسمت سیزدهم : آموزش اندیکاتور ایچیموکو


قسمت چهاردهم : آموزش اندیکاتور ایچیموکو


قسمت پانزدهم : آموزش اندیکاتور ایچیموکو


قسمت شانزدهم : آموزش اندیکاتور ایچیموکو


قسمت هفدهم : آموزش اندیکاتور ایچیموکو

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.