مرور برچسب

انرژی

انقلاب سبز هیدروژنی به اروپا و آسیا حمله می کند

اروپا و چین شاهد میدان نبرد جدیدی برای رقابت و مسابقه برای کنترل هیدروژن هستند، اما این رقابت اخیرا برای افزایش قابلیت‌های تولید هیدروژن سبز، که هیدروژن تولید شده از منابع پاک است بالا گرفته است. این امر پس از آن صورت گرفت که شل از راه اندازی یکی از بزرگترین تاسیسات الکترولیز هیدروژن (یونیزاسیون هیدروژن) در چین خبر داد. چین و کره جنوبی از طرح…
ادامه مطلب ...