مرور برچسب

شاخص بورس چیست

شاخص بورس چیست ؟ انواع شاخص بورس کدامند ؟

شاخص بورس چیست؟ انواع شاخص بورس کدامند؟ چه کاربردهایی دارند؟ همانطور که در مقاله شاخص بورس چیست؟ نیز اشاره شد حال به بررسی انواع شاخص بورس خواهیم پرداخت، شاخص بورس عبارت است از  یک سری اعدادی است که به توصیف وضعیت یک سهام در بورس می پردازد که این اعداد اهمیتی ندارد در اصل میزان تغییرات شاخص ها است که برای افراد حائزه اهمیت می باشد و با…
ادامه مطلب ...