مرور برچسب

صورت های مالی در بورس

صورت های مالی و بررسی کاربرد آن در تحلیل بنیادی

آشنایی با صورت های مالی اساسی و بررسی کاربرد آن در تحلیل بنیادی صورت های مالی اساسی عبارتند از: ابتدا باید بیان کرد که این صورت ها، گزارشی در مورد فعالیت های سرمایه گذاری است. برای بدست آوردن صورت های مالی اساسی شرکت به سایت کدال مراجعه کنید. برای افزایش اطلاعات و آگاهی خود در زمینه بورس می توانید در کلاس بورس شرکت کنید و یا با…
ادامه مطلب ...